top of page
Bengt_G01443.jpeg

Bengt Gejrot

UTBILDNING

Bild Johan.jpg

Johan Skattner
UTBILDNING

Bild Magnus.jpg

Magnus H Johansson
UTBILDNING

kjel_åke.jpg
IMG_0110.jpg

Paal Evjenth

UTBILDNING

MEDARBETARE
TIDIGARE KUNDER

Engagerade

Vårt engagemang märks i vårt sätt att kommunicera och inspirera andra till framgång. Vi uppmuntrar till kreativitet, förändring och mod!

Kompetenta

Genom vår kunskap, erfarenhet och kompetens får vi förtroende från våra kunder. Vi är öppna, visar respekt och förståelse mot alla vi möter.

Resultatinriktade

Vi arbetar på ett affärsmässigt sätt som skapar framgångsrika och långvariga affärsrelationer. Vi är målfokuserade och sätter kundens resultat i fokus.

Secrets-to-a-Happy-Office-How-Employees-

High Performance Solutions önskar bidra till ett hållbart samhälle. Vi strävar att verka efter alla kunders och medarbetare hälsa och trivsel.

Vi...

...följer miljölagstiftningen samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av

...behandlar alla lika oavsett kön, ras, religion eller sexuell läggning eller politisk åsikt

...utbildar och informerar vår personal till delaktighet och ansvar i miljöarbetet

...skall i all verksamhet sträva efter att hushålla med naturresurser och energi

...skall så långt möjligt försöka sortera avfall för återvinning

...arbetar med att ständigt förbättra vårt miljöarbete

...sätter människors hälsa och säkerhet i centrum

bottom of page