top of page

Johan Andersson

Management

Har du behov av att prova dina tankar på någon utomstående? Kanske letar du efter en ”klok gubbe” som har många års erfarenhet av
företagsledning och som dessutom har navigerat företag genom mycket pressade lägen där man bara varit timmar från konkurs? Då
kan Johan vara ett alternativ.

Erfarenheter

Johan har varit VD i flera bolag sedan 2001 och är fortfarande aktiv i rollen. Johan arbetar idag även som bollplank till VD. Efter ha lett ett tiotal turnarounds har Johan nödvändig kompetens för att vända vacklande verksamheter.

Företagsdoktor

När verksamheten är i farozonen. Detta är ofta mycket pressande situationer och i många fall är VD:n den som har de bästa förutsättningarna för att genomföra en turnaround. VD är dessutom ofta rätt person att fortsätta driva bolaget framöver, ofta tillsammans med en extern rådgivare.

Bollplank

När VD:n behöver någon att prata verksamhetskritiska frågor med. Det finns många situationer där VD antingen behöver få goda råd eller bara någon att bolla tankar med. Du kanske bara behöver en kort diskussion för att skapa en grund att stå på inför beslutsfattande, i andra fall krävs mer långsiktiga åtaganden.

_EGD7755.jpg

Johan Andersson

Utvecklingsområden

Företagsdoktor

Bollplank

bottom of page