Kjell-Åke Fyrgård

UTBILDNING

Kjell-Åke visar hur du med effektiva metoder och rätt attityd når framgång även i mycket pressade situationer. Basen för ett
framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete bygger enligt Kjell-Åke på några framgångsfaktorer såsom:

- Fokus på resultatet både för individ och organisation

- Utgå från personernas och organisationens förutsättningar

- Ge utrymme för både logik och känsla

- Sträva efter engagemang, utmatning och respekt

Erfarenheter

Kjell-Åkes kompetens bygger på 20 års erfarenhet från arbete i säljande, säljledande och företagsledande befattningar samt 17 år som konsult. Sin samlade kunskap använder Kjell-Åke när han föreläser, utvecklar, utbildar och coachar individer och organisationer, både på strategisk och operativ nivå.

Kjell-Åke brinner för sina områden och genomför sina utbildningar med hög energi och glimten i ögat. Kjell-Åke blandar sitt budskap med konkreta metoder och verktyg som verkligen ger resultat. Han genomför alltifrån kortare talaruppdrag till längre utbildnings- och förändringsprocesser. Han är även mentor till chefer, ledningsgrupper och ägare i ett antal företag.

Kjell-Åke Fyrgård

Utvecklingsområden

Ledarskap

Affärsmannaskap

 

Förändringsarbete

 

Säljledning

 

Mentorskap och coaching