top of page

Kjellåke Fyrgård

UTBILDNING

Kjellåke visar hur du med effektiva metoder och rätt attityd når framgång även i mycket pressade situationer. Basen för ett
framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete bygger enligt Kjell-Åke på några framgångsfaktorer såsom:


- Fokus på resultatet både för individ och organisation
- Utgå från personernas och organisationens förutsättningar
- Ge utrymme för både logik och känsla
- Sträva efter engagemang, utmatning och respekt

Erfarenheter

Kjellåkes kompetens bygger på 20 års erfarenhet från arbete i säljande, säljledande och företagsledande befattningar samt 20 år som konsult. Sin samlade kunskap använder Kjellåke när han föreläser, utvecklar, utbildar och coachar individer och organisationer, både på strategisk och operativ nivå.Kjellåke brinner för sina områden och genomför sina utbildningar med hög energi och glimten i ögat. Kjellåke blandar sitt budskap med konkreta metoder och verktyg som verkligen ger resultat. Han genomför alltifrån kortare talaruppdrag till längre utbildnings- och förändringsprocesser. Han är även mentor till chefer, ledningsgrupper och ägare i ett antal företag.

Kjellåke Fyrgård

Utvecklingsområden

Ledarskap

Affärsmannaskap

 

Förändringsarbete

 

Säljledning

 

Mentorskap och coaching
 

bottom of page