top of page

Thommy Johansson

MANAGEMENT

Vad får er verksamhet att ticka och hur kan ni nå bra resultat med mindre motstånd och bättre utfall av arbetsinsats? Genom att
identifiera verksamhetsprocesser, utmaningar och gränssnitt inom verksamheten, med syfte att vända problem till
utvecklingsmöjligheter med mål att genererar verksamhets-, kund- och medarbetarnytta.

Erfarenheter

Med bakgrund från Digital Equipment Corporation (DEC) där kundnytta och ett utmärkt kundstöd stod i fokus.
Mycket av arbetet baserades på den kommande standarden för strukturerad IT-drift. Baserat på dessa erfarenheter har Thommy verkat som både som specialistkonsult och konsult inom strukturerat förädlingsarbete med utgångspunkt i ITIL, LEAN, GMP och ISO-standarder (såsom ISO 9000, 27000). Thommy arbetar även som styrelsemedlem och suppleant i ett flertal styrelser både i den egna koncernen och i föreningssammanhang.

Utvecklingsområden 

   

- Identifiera utmaningar och utvecklingsområden

     

- Vilka förutsättningar finns och vad kan utvecklas

 

- Vilka gemensamma mål finns och vad kan man göra för att nå dem

- Vad underlättar i arbetet för att uppnå målen

- Hur når man en god energinivå med god tillfredställelse

Thommy Johansson

Utvecklingsområden

Leda och utveckla - Förändringar

Verksamhetsprocesser

Organisation

Medarbetare

Kundstöd

bottom of page